Onze missie

Het ontwikkelen van toekomstbestendige woonomgevingen voor iedereen, met speciale aandacht voor ouderen.

 

De maatschappelijke uitdaging

Nederland staat niet goed voorbereid aan de vooravond van een vergrijzingstsunami.

De (maatschappelijke) inrichting moet veranderen, en snel. Anders is de kans groot veel ouderen eenzaam door het leven zullen gaan en steeds slechtere verzorging krijgen. Ouderen houden, ongewild, jonge gezinnen uit eengezinswoningen. Dit verstoort de dynamiek in de woningmarkt en sociale opbouw van wijken. Het kan leiden tot niet duurzame productie van extra eengezinswoningen.

Dit willen wij veranderen. Met onze innovatieve wooncomplexen voor ouderen willen we een toekomstbestendige woonomgeving voor iedereen creëren. Graag lichten we de 3 pijlers van onze missie nader toe:

  • Verbinding
  • Doorstroming
  • Verduurzaming

 

Verbinding

Mensen zijn sociale wezens. Onderling contact vormt een eerste levensbehoefte voor de meeste mensen. Met het wegvallen van sociale netwerken zoals geloofsinstellingen, het verenigingsleven en een door technologische ontwikkelingen snel veranderende maatschappij, is direct menselijk contact steeds minder vanzelfsprekend. Dit geldt voor iedereen maar in het bijzonder voor ouderen. Een beperkte mobiliteit, pensionering en wegvallen van leeftijdsgenoten betekent voor hen dat veel relaties onbereikbaar worden of zelfs verdwijnen.

Ongeacht je leeftijd wil je ertoe blijven doen, in contact blijven en komen met anderen. Je wilt een actieve bijdrage blijven leveren aan de samenleving en je nuttig (blijven) voelen. Met onze wooncomplexen stimuleren wij sociale interactie en creëren we ontmoetingsplekken die het in contact komen met anderen makkelijker maakt. Dit doen we op 3 manieren:

  1. Verbinding tussen bewoners

In onze wooncomplexen realiseren wij veel gezamenlijke ruimtes, waar bewoners activiteiten kunnen ontplooien en sociale contacten optimaal maar ongedwongen kunnen onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan een koffiehoek, hobbyruimtes, een kookruimte, algemene ontmoetingsplekken of een gezamenlijke (moes)tuin.

  1. Verbinding tussen bewoners en de buurt

De wooncomplexen van Groupius Wonen zorgen ook voor verbinding met andere (oudere) buurtbewoners. In overleg met de bewoners zullen gezamenlijke ruimtes toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Hier kunnen bewoners en buurtgenoten activiteiten organiseren. Op deze manier heeft het Groupius Wonen complex ook een centrale rol in de buurt.

  1. Verbinding tussen generaties in de buurt

We proberen niet alleen contact met oudere buurtbewoners te versterken, het liefst ook tussen verschillende generaties in de buurt. Samenwerkingen opzetten tussen (jeugd)verenigingen, stichtingen en ondernemers uit de omgeving brengt een hele buurt in beweging. En het biedt verschillende generaties de mogelijkheid om elkaar vaker te ontmoeten. Essentieel om ouderen het gevoel te geven dat ze onderdeel van de maatschappij zijn en voor de sociale cohesie in een wijk.

Om het wooncomplex daadwerkelijk een verbindende rol te geven, benadert Groupius Wonen de verschillende groepen al in een vroeg stadium. Via onze online communities, verschillende bijeenkomsten en klankbordgroepen informeren we belanghebbenden over de plannen en betrekken we potentiele bewoners zoveel mogelijk bij de ontwikkeling. Zo wordt de Groupius Wonen locatie echt een plek van de bewoners en de buurt.

 

Doorstroming

Als gevolg van de relatief lage bouwproductie tussen 2009 en 2015 en de demografische ontwikkelingen verdween de dynamiek uit de Nederlandse woningmarkt. Het doorstromen op de woningmarkt van verschillende generaties en huishoudens verloopt stroperig en onnodig traag. Anders dan lang gedacht werd, willen “empty nesters” best hun wooncarrière vervolgen in een ander huis. Maar dan wel graag een woning die mee evolueert met de wensen en eisen naarmate men ouder wordt. Als ouderen hun eengezinswoningen inruilen voor een toekomstbestendige woning, zoals bijvoorbeeld een Groupius Wonen woning, kunnen jonge gezinnen de vrijgekomen woningen betrekken. Zo komt de doorstroming in de lokale woningmarkt weer op gang.

 

Verduurzaming

In Nederland is de bouwsector verantwoordelijk voor 50% van de CO2-uitstoot en meer dan 70% van de afvalstromen. Bouwen is een grote belasting voor het milieu. We proberen deze belasting op twee manieren te beperken.

Als eerste, door passende woningen te bouwen voor ouderen komt de doorstroom op gang. Gemeenten hoeven dan niet te sturen op méér eengezinswoningen. Deze strategie draagt het gevaar in zich dat gezien de demografische ontwikkelingen er nu gebouwd wordt voor leegstand in de toekomst. Dat is niet duurzaam.

Ten tweede werkt Groupius Wonen samen met bouwbedrijven die modulair, circulair en innovatief werken. De verhoogde efficiëntie zorgt voor minder overlast voor buurt en milieu en minder afval. Daarnaast bouwen zij voornamelijk met hout en produceren vrijwel geen restafval. Hierdoor wordt, anders dan met beton geen CO2 uitgestoten. Beter nog, het hout komt uit productiebossen die relatief snel groeien en juist CO2 opslaan.

 

Lees verder over Groupius Wonen>

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van nieuwe locaties!

Bedankt voor de aanmelding

Er ging iets fout. Probeer het nogmaals